«Λογαριασμοί που παραμένουν ανοιχτοί», θεωρεί τις κατοχικές οφειλές της Γερμανίας η υπερκομματική οργάνωση «Σεβασμός για την Ελλάδα» του…