Ο βασικότερος λόγος χάρη στον οποίο οι γυναίκες ζουν τελικά περισσότερα και υγιέστερα χρόνια είναι τα οιστρογόνα τους….