Ελλάδα ίσον Θάλασσα.  Είναι γαλάζια κι απέραντη. Χάνεσαι μέσα της… Θάλασσα! Θάλασσα, το γιατρικό για τα πάντα. Όταν…