Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, είχε εγκρίνει επιχορήγηση 600.000 ευρώ για έργα εκσυγχρονισμού του Σταδίου. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   Το γήπεδο…