Ένα γονίδιο που σχετίζεται με τη νόσο του Alzheimer μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα τη γνωστική υγεία,…