Το χρόνιο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 7 ο Γυμνάσιο Γλυφάδας και η άμεση ανάγκη επίλυσής του, είναι…