Οι προσπάθειες για την αναβάθμιση των υποδομών στο λόφο της Ακρόπολης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του…