Οι πρώτοι καφέ κάδοι βιοαποβλήτων εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Αλίμου. Πρόκειται για το νέο«ρεύμα» αποκομιδής αποβλήτων, κατά το οποίο…