Κατά καιρούς έχουμε δει οδηγούς να μεταφέρουν διάφορα κουλά αντικείμενα. Ωστόσο, βρέθηκε ο άνθρωπος που πραγματικά τους έβαλε…