Γερμανός το 1952 επισκέφτηκε την Κρήτη. Η γερμανική πρεσβεία πίστευε ότι ήταν πολύ νωρίς. Πως οι μνήμες από…