Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχωρά σε επιπλήξεις προς την Τουρκία για τον τρόπο που αναφέρει…