Τελευταία ευκαιρία για τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο και μετά πρόστιμα

Νέα παράταση στην προθεσμία για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Κτηματολογίου μελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία όμως θα συνοδεύεται με μέτρα που θα έχουν ως στόχο να παρακινήσουν τους πολίτες να μην αμελήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός του αρμόδιου υπουργείου είναι να δοθεί ένα εύλογο διάστημα, για να κατατεθούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας εμπρόθεσμα (παράταση), αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αν δεν ανταποκριθούν στη συνέχεια θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση.

Στο τραπέζι της συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων συμπεριλαμβάνονται και άλλα μέτρα – επιπτώσεις για όσους δεν προσέλθουν εντός των προθεσμιών, όπως το να μην εκδίδεται οικοδομική άδεια για ένα ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει και την πραγματοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας, παρακίνησης των πολιτών να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Περιφέρεια με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι κατά μέσο όρο έχουν κατατεθεί δηλώσεις για το 26% των εκτιμωμένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όταν για να θεωρηθεί ότι υπάρχει Κτηματολόγιο χρειάζεται το ποσοστό αυτό να φθάσει στο 60%.

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση ιδιοκτησίας (δεν έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί) είναι ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων και ειδικότερα:

α) Για δικαίωμα εντός αστικής περιοχής: Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω  των 400 τ.μ. πρόστιμο 70 ευρώ. Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 400 τ.μ.,  120 ευρώ. Για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ.  150 ευρώ. Για γεωτεμάχιο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ.  250 ευρώ. Για  διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ., 100 ευρώ. Για  διηρημένη ιδιοκτησία άνω των 200 τ.μ. πρόστιμο 250 ευρώ. Για  βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) πρόστιμο 50 ευρώ.

β) Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή: Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ. 70 ευρώ. Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω  των 4.000 τ.μ.  100 ευρώ. Για γεωτεμάχιο άνω  των 4.000 τ.μ. με κτίσμα πρόστιμο 200 ευρώ. Για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλεία κλπ ) πρόστιμο 70 ευρώ.

Στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνεται και η αλλαγή των προστίμων καθώς και η προσαύξησή τους ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης.

Αναφορικά με τους δασικούς χάρτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετώνται μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας για τις αντιρρήσεις. Παράλληλα το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων η οποία θα συντάξει νόμο για τις οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετα εντός των δασών). Το σχέδιο νόμου που είχε καταρτίσει προηγούμενη κυβέρνηση θεωρείται πως δεν κινείται σε λογική που μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Scroll to Top