Υπουργείο Εργασίας: 12 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του Γιάννη Βρούτση, με την οποία εγκρίνεται η σχετική δαπάνη.

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 12 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Αυτό ορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Scroll to Top