Συμφωνία σωτηρίας για την ΘΕΣγάλα από δύο τράπεζες

Αποπληρωμή τύπου balloon, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και ευνοϊκότερο επιτόκιο υπό τον όρο ότι θα εφαρμοσθούν πρωτοβουλίες εξορθολογισμού κόστους αναμένεται να προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης του συνεταιρισμού «ΘΕΣγάλα».

Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί και να κατατεθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο εντός του Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των πιστωτριών τραπεζών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ήδη έχουν δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία εξυγίανσης η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Τράπεζα Πειραιώς και απομένει η έγκριση από την Eurobank.

Η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί είναι αυτή του άρθρου 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης αναμένεται να είναι τα ακόλουθα:

– Δεν εισέρχεται επενδυτής στον συνεταιρισμό.

– Δεν προβλέπεται καμία διαγραφή χρεών.

– Προβλέπεται η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων βάσει της μεθόδου balloon. Με βάση τη μέθοδο αυτή ένα μέρος του δανεισμού εξυπηρετείται και ένα άλλο τμήμα, κατά βάσιν το κεφάλαιο, παραμένει «παγωμένο» και γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής του έπειτα από κάποια χρόνια.

– Περιλαμβάνεται μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής.

Εν τω μεταξύ, ο συνεταιρισμός θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες εξορθολογισμού κόστους. Σε αυτές, πάντως, δεν αναμένεται να προβλέπεται ο περιορισμός σημείων πώλησης, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι έχουν σημαντικό τζίρο. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του χρόνου έγιναν γνωστά τόσο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο συνεταιρισμός «ΘΕΣγάλα» όσο και το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει αρχικά γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Λάρισας για την είσοδο σε αυτόν.

Επενδυτής, ωστόσο, τελικά δεν βρέθηκε και ο «ΘΕΣγάλα» υποχρεώθηκε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 α του Πτωχευτικού Κώδικα προκειμένου να προστατευθεί από τους πιστωτές του. Η εν λόγω αίτηση εκδικάσθηκε στις 22 Μαρτίου και τώρα μένει να κατατεθεί η συμφωνία εξυγίανσης.

Ο συνεταιρισμός «ΘΕΣγάλα» ιδρύθηκε το 2011 και το 2013 εγκατέστησε στη Λάρισα τους πρώτους αυτόματους πωλητές γάλακτος, πρωτοβουλία εξαιρετικά καινοτόμο. Το 2015 οι αυτόματοι πωλητές επεκτάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η μεγάλη διεύρυνση του δικτύου έγινε με την είσοδο του συνεταιρισμού στην Αττική το 2016.

Scroll to Top